Help ook mee aan het herstel van het bodemleven in Nederland

Onder het Maaiveld

Onder het Maaiveld is een driejarig programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie. Samen met andere organisaties werken wij aan een structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem. Ons doel? Herstel van het bodemleven in Nederland, als basis voor een gezonde natuur en een gezonde maatschappij.

Laatste Nieuws

Bodemleven voor het eerst wereldwijd geïnventariseerd

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO besteedt regelmatig aandacht aan het leven in de bodem: de bodembiodiversiteit, en het belang daarvan voor ons eten en de voedselproductie.

Daarom heeft de FAO recent ook het eerste wereldwijde rapport over de stand van het bodemleven uitgegeven: The State of Knowledge of Soil Biodiversity. “We zijn zo afhankelijk van het leven in de bodem, terwijl ons huidige landgebruik en klimaatverandering een negatieve invloed erop hebben,” vertelt bodemonderzoeker en mede-samensteller Wim van der Putten van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Minibosjes aangelegd in Lelystad voor onderzoek naar bodemleven

In Lelystad, bij het nieuw aan te leggen IJkcentrum voor de Bodem, zijn twee speciale Tiny Forests geplant. De Tiny Forests, een concept dat door IVN naar ons land werd gebracht, zullen gebruikt worden voor demonstraties en vergelijkend bodemonderzoek. Zo worden er in deze en andere ‘minibosjes’ in heel Nederland stelselmatig bodemdieren geteld. Bij het IJkcentrum gaan onderzoekers de bodemkwaliteit vergelijken met andere vormen van beheer.

Kernpartners

Overige partners

Financiers