Over ons

Onder het Maaiveld is een driejarig programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW, WUR en het Centrum voor Bodemecologie. Samen met andere organisaties werken wij aan een structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem. Ons doel? Herstel van het bodemleven in Nederland, als basis voor een gezonde natuur en een gezonde maatschappij. Onder het Maaiveld wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Onze speerpunten

Onder het Maaiveld heeft drie speerpunten.

  1. Vitale bodems een maatschappelijke en economische waarde geven. Lees meer...
  2. Kennis versterken en uitwisselen over effectieve maatregelen om bodemleven te herstellen en te beschermen. Lees meer...
  3. Bewustzijn creëren voor de rijkdom en de waarde van vitale bodems. Lees meer...

Waarom dit programma?

Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. Microben, springstaarten, regenwormen, mollen: allemaal leven ze in de bodem. Dit rijke bodemleven is heel belangrijk voor ons. Een gezonde bodem helpt ons bij het vasthouden en zuiveren van water, het opslaan van koolstof, natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van nutriënten.

Maar het bodemleven staat in Nederland onder zware druk. Hierdoor neemt de functionaliteit ervan af. Onder het Maaiveld wil daarom dat we anders leren omgaan met onze bodem. Dat we deze op een andere manier gaan beheren en waarderen.

Kernpartners

Financiers