IJkcentrum voor de bodem

In de Flevopolder verrijst het IJkcentrum voor de bodem. Hier analyseren we testopstellingen van verschillende soorten bodems. Zo meten we de relaties tussen bodemleven en bodemfuncties. En kunnen we zien wat het effect is van verschillende beheersvormen op de vitaliteit van de bodem.

Naast een plek voor onderzoek is het IJkcentrum ook een plek waar kennis en innovatie gedeeld worden met tal van betrokkenen, zoals agrariërs, terreinbeheerders, beleidsmakers en projectontwikkelaars.

Wil je het IJkcentrum voor de Bodem bezoeken? Of wil je hier meer over weten? Neem dan contact op. 

Kernpartners

Overige partners

Financiers